Coalitiepartijen Goirle komen er samen niet uit

Grootste partij is genoodzaakt de stekker eruit te trekken

Goirle, 4 april 2023 – Negen maanden na het aantreden van de huidige coalitie in Goirle, heeft de grootste partij Lijst Riel Goirle vandaag bekend gemaakt de stekker uit de coalitie te trekken. Na het vertrek van Wethouder Christel van Neerven (PAG) blijkt de impasse die tussen de partijen is ontstaan niet overbrugbaar.

Eind januari legde Van Neerven haar taken neer om gezondheidsredenen. Wat
volgde was een zoektocht naar een nieuwe kandidaat, aangedragen door Pro Actief
Goirle. De zoektocht ging niet van een leien dakje en duurde langer dan aanvankelijk
verwacht omdat de partijen er onderling niet uit kwamen.
“In het belang van onze inwoners hebben we er alles aan gedaan om er samen uit te
komen.” Aldus Mark Verhoeven, fractievoorzitter Lijst Riel Goirle. “Onze inwoners
moeten kunnen rekenen op een sterk bestuur, continuïteit en voortgang van
besluitvorming. Gaandeweg de gesprekken bleek er meer spanning te zijn dan alleen
het invullen van de wethouderspost. Zo is er onder andere verschil van inzicht
ontstaan op verschillende fronten zoals bijvoorbeeld de strategische heroriëntatie. De
afgelopen weken hebben we stevige gesprekken gevoerd met alle coalitiepartners
om dichter tot elkaar te komen. In de gesprekken kwamen nieuwe eisen of inzichten
op tafel en vonden partijen het lastig om over hun schaduw heen te stappen. Lijst
Riel Goirle is het zat om nog langer te moeten bemiddelen tussen de verschillende
partijen. Voor ons is het bestuursakkoord en de coalitie altijd het uitgangspunt
geweest. Wij vinden het, gezien de tijdspanne, onverantwoord om nog langer te
bemiddelen tussen de verschillende partijen. Meer dan eens dachten we een
voorzichtige doorbraak te hebben, maar dat werd in een volgend gesprek weer
tenietgedaan. Tevens werden we verrast door een onaangekondigd persbericht. Het
spijt ons te moeten concluderen dat we er niet in geslaagd zijn om alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen. Daar mogen de inwoners van Goirle en Riel niet de dupe
van worden. Daarom kunnen wij niet anders dan met pijn in ons hart de knoop
doorhakken en zetten we een punt achter de huidige coalitie.”
Vervolg
De voormalig coalitiepartners zijn het met Lijst Riel Goirle eens dat er momenteel
een sterk college zit. Voorlopig is er dan ook voor gekozen om het huidige college te
laten functioneren tot er een nieuwe coalitie gevormd is. Er komen veel
ontwikkelingen op onze gemeente af. En er is onzekerheid over financiën en taken.
Het is daarom in het belang van de inwoners dat er continuïteit is en besluitvorming
geen vertraging oploopt.
Omdat alle opties voor een nieuwe coalitie nu weer open liggen, stelt Lijst Riel Goirle
een openbare informatieronde voor met een onafhankelijke gespreksleider. Dit is
nieuw en in lijn met de aanbevelingen uit het verslag van de informatieronde na de
coalitievorming in juni 2022. Dat maakt het informatieproces van de partijen
transparanter en inzichtelijker voor de inwoners.