INFO

De Lokale Omroep Goirle kan uw steun goed gebruiken!

Waardeert u het werk van ‘UW’ lokale omroep en haar medewerkers voor de Goirlese gemeenschap? Dan kunt u de Lokale Omroep Goirle steunen d.m.v een financiële bijdrage op rekeningnummer:

NL85RABO0116807962 t.n.v. Stichting Lokale Omroep Goirle.

Namens de vrijwilligers van de Lokale Omroep Goirle bij voorbaat dank.

 

De Lokale Omroep Goirle is de lokale zender in de gemeente Goirle in Nederland en behoort tot de oudste lokale omroepen in Nederland.

Geschiedenis
De omroep werd in 1972 opgericht in de gymzaal van de MAVO St Jan. in Goirle op initiatief van onder anderen Leo Joosten. De studio was gevestigd in de oude lampenfabriek Flora. De eerste uitzendingen vonden plaats in oktober 1974. De zender was onderdeel van een experiment van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk om lokaal radio en tv te gaan maken en was daarmee de op twee na oudste lokale omroep van Nederland. Dit experiment werd ook uitgevoerd in onder meer Amsterdam, Zoetermeer, Deventer en Dronten omdat deze gemeenten volledig “bekabeld” waren. De OLON is tot stand gekomen in de studio van de LOG in de jaren 1980.

Medewerkers
De Lokale Omroep Goirle draait volledig op haar vrijwilligers die naast hun ‘dagelijkse’ baan, kostenloos tijd en energie steken in de omroep, de Lokale Omroep Goirle heeft dan ook geen betaalde ‘vaste’ krachten.

Huisvesting
De Lokale Omroep Goirle is gehuisvest in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.

Inkomsten
Van het rijk ontvangt de Lokale Omroep Goirle jaarlijks een bedrag (dat via de gemeente Goirle doorgegeven wordt aan de omroep) van ongeveer €15.000,-. 
Dit bedrag is gebaseerd op het door het het ministerie van BZK becijferde overheidsbijdrage aan de lokale omroepen van € 1,39 per huishouden in de gemeente Goirle, momenteel 9009 huishoudens in Goirle en 1171 huishoudens in Riel (cijfers 2021). De inkomsten uit reclame en sponsering zijn minimaal.
Het grootste gedeelte van deze bijdrage wordt gebruikt voor de vaste lasten waaronder de huur van de ruimtes in het cc JvB en de abonnementen om het Radio/TV signaal te kunnen produceren en te verspreiden, wat van deze jaarlijkse bijdrage overblijft wordt gebruikt voor onderhoud, vervangen van defect materiaal en onvoorziene kosten.