Organisatie van de LOG

Bestuur

Het bestuur van de stichting LOG dient volgens de statuten te bestaan uit tenminste 4 leden, die door de ALV zijn benoemd. In de ALV van mei 2019 zijn als leden van het bestuur benoemd:

 • Voorzitter: Henk Gabriëls
 • Penningmeester: Eduard Aarts
 • Techniek: Ludwig Tannenbaum
 • Radio/TV: Lot Donders

De adviesraad

De stichting kent statutair voorts een Adviesraad, die zodanig samengesteld, dat alle voor de LOG relevante groeperingen in Goirle en Riel hierin zijn vertegenwoordigd. De leden zijn:

 • Onderwijs: Ard van Aken
 • Cultuur/Sport: Thijs Kemmeren
 • Ouderen: Toine van de Sande
 • Jongeren en Zorg: Veronique Holtmaat
 • Minima en Vrouwen: Trix Vissers
 • Ondernemers en Riel: Jozef van den Corput
 • Sport: –

De werkorganisatie

De werkorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Als u vragen heeft over een van deze terreinen of als u uzelf of uw vereniging wilt melden om deel te nemen binnen de LOG, dan kunt u deze mensen benaderen.