Teun van den Brand na buitenlandstage terug in gemeenteraad

Na een stage in Portugal van juli tot en met december voor zijn opleiding Milieukunde, keert Teun
van den Brand terug in de Goirlese gemeenteraad. Om zijn zetel niet leeg te laten in deze periode
heeft hij deze hiervoor tijdelijk opgegeven. Teun: “Mijn stage in Portugal heeft mijn sociale netwerk
verbreed en mijn blik op de wereld verder verruimd en me weer meer geleerd over bodem en milieu.
Ik ga met veel energie mijn raadslidmaatschap verder invullen voor een beter Goirle en Riel.”

Om de weg vrij te maken voor de terugkeer van Teun, zal Sanna Weustink-Van Wouwe haar
raadszetel opgeven. Sanna: “Na de verkiezingen in maart 2022 ben ik met veel plezier het
raadslidmaatschap aangegaan. Nu Teun terugkeert heb ik de balans opgemaakt en vastgesteld dat de
jas van het raadslidmaatschap mij te strak zit voor wat betreft de combinatie met mijn activiteiten in
andere gemeenten. Ik denk daarnaast elders binnen onze vereniging een betere rol te kunnen
vervullen.”

Jeroen Hendrickx (bestuurslid fractiezaken): “Het bestuur en de fractie van Gezond Verstand Goirle
Riel verheugen zich op de terugkeer van Teun in de raad. We kijken nu al uit naar zijn bijdrage aan
het politieke debat. Ook bedanken we Sanna voor haar inzet in de gemeenteraad in de afgelopen
periode.”