Mogelijk verlenging noodopvang en onderzoek naar toekomst Missiehuis

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt deze maand een plan om de noodopvang in het oude Missiehuis aan de Tilburgseweg te verlengen. Volgens dit plan blijft de noodopvang open tot 1 mei 2025. In het plan staat ook dat de gemeente gaat onderzoeken of we het pand in de toekomst kunnen blijven gebruiken voor huisvesting of opvang van vluchtelingen. We staan namelijk voor een grote opgave om een groeiende groep (kwetsbare) mensen passende huisvesting te bieden. Daarvoor zijn meerdere locaties nodig. Mogelijk kunnen we een deel vandeze groep blijven opvangen in het Missiehuis. We vinden het belangrijk dat u alvast weet dat we hieraan werken. Daarom krijgt u deze brief.

Doen wat menselijk en mogelijk is 
De opvang verloopt goed. Het contact met de buurt is prettig en er is geen overlast. De bewoners van het Missiehuis voelen zich thuis in Goirle. We willen ‘gesleep’  met mensen voorkomen.
Toen de noodopvang startte, zagen we niet aankomen dat de opvang zo lang nodig zou blijven. Een andere plek is ook niet makkelijk te vinden in Nederland. Er is nog steeds een groot gebrek aan opvangplekken. Dat komt door een groeiend aantal asielaanvragen.
Meer mensen vluchten uit conflictgebieden naar een veilige plek.

Goirle wil en moet bijdragen aan oplossingen voor huisvesting of opvang
Er is dringend behoefte aan passende huisvesting voor verschillende (kwetsbare) groepen. Daar horen statushouders en asielzoekers ook bij. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken in heel Nederland en dus ook in de gemeente Goirle.
Het college voelt het als haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor huisvesting en opvang. Ook hebben gemeenten wettelijke verplichtingen.
Pasgeleden werd bijvoorbeeld de Spreidingswet aangenomen. Gemeenten krijgen ook elk halfjaar een opgave voor de huisvesting van statushouders. Daarmee loopt
Goirle achter door gebrek aan geschikte woningen.
Daarom zijn we al bezig met een onderzoek naar de oplossingen die we in onze gemeente kunnen bieden en op welke locaties. De oplossingen moeten passen bij onze dorpen en kunnen rekenen op draagvlak. Het ligt voor de hand om te kijken of we het oude Missiehuis na 1 mei 2025 kunnen blijven gebruiken voor een deel van de plekken die we nodig hebben.
Opvang gaat ongewijzigd door Als het plan doorgaat, gaat de noodopvang in het oude Missiehuis tot 1 mei 2025 ongewijzigd door. Er is plek voor ongeveer zeventig vluchtelingen. Af en toe wisselen er een paar bewoners maar de meesten verblijven al ruim een jaar in Goirle. Het Rode Kruis regelt de noodopvang op de locatie. Er is beveiliging voor de veiligheid van bewoners en de omgeving. Vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten. De Rijksoverheid betaalt alle kosten voor de opvang.

Onderzoek en besluitvorming toekomst pand
Het college neemt deze maand een besluit over de verlenging en het onderzoek. Na dit besluit gaan we het onderzoek voorbereiden. Uit het onderzoek moet blijken of het pand ook in de toekomst gebruikt kan worden voor huisvesting of opvang van vluchtelingen. Oplossingen moeten passen bij onze dorpen en kunnen rekenen op draagvlak. Daarom hebben we uw inbreng nodig. We gaan de buurt dus betrekken bij het onderzoek. Hoe we dit precies gaan doen, laten we u weten zodra het onderzoek van start gaat. De uitkomsten van het onderzoek leggen we voor aan de gemeenteraad. De precieze procedure hangt af van de onderzoeksresultaten. De bedoeling is dat we dit proces binnen ongeveer een jaar afronden.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven over de opvang en het onderzoek naar de toekomst van het pand? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Noodopvang. Stuur hiervoor een e-mail naar noodopvang@goirle.nl.
Op www.goirle.nl/noodopvang staat informatie over de noodopvang in het oude Missiehuis. Daar vindt u ook de laatstenieuwsbrief.

Vragen en opmerkingen
Heeft u een vraag, wilt u een melding doorgeven of heeft u een klacht? Neem dan contact op.
– Algemene vragen (ook vragen over dezebrief): gemeente Goirle, noodopvang@goirle.nl of T (013) 5310 610
– Meldingen en klachten: Rode Kruis, T 06 8255 2863
– Openbare orde en veiligheid: Politie, T 0800 8844