Jolijn (31) is boerin en heeft steun van de provincie nodig

Jonge boeren en tuinders in Noord-Brabant roepen de provincie op om hen te
ondersteunen, zodat ze de komende jaren kunnen blijven ‘boeren’. Het Brabants
Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) heeft een reeks aanbevelingen overhandigd
aan Provinciale Staten om samen de toekomst van de landbouw in de provincie
vorm te geven.

Een van die jonge boeren is Jolijn de Bruijn. Ze staat samen met de anderen voor grote
uitdagingen en vrezen voor hun voortbestaan door klimaatverandering en strenge
regelgeving. In het document ‘Geef de jonge boer en tuinder weer toekomst’ pleit BAJK
voor een integrale aanpak. De regels zouden elkaar te vaak tegenspreken. Als er aan de
ene regel voldoet, kan dat problemen veroorzaken op een ander gebied. Een voorbeeld
hiervan is de investering in stalvloeren, die mogelijk binnen enkele jaren weer
aangepast moet worden.

Goede samenwerking is essentieel
“Goede samenwerking met de provincie is essentieel”, vertelt Jolijn. “Alleen door
gezamenlijk doelen te stellen kan er vooruitgang worden geboekt.” Het beroep van
boer en tuinder wordt door de jongeren als het mooiste beroep gezien, en de jonge
agrariërs willen dat ook over veertig of vijftig jaar nog steeds kunnen uitoefenen.
Daarvoor is ruimte nodig in de regelgeving, stellen ze.

BAJK pleit voor beleidsplannen met een visie voor minimaal tien jaar. Boeren kunnen
hun bedrijfsvoering daarop inrichten en hebben dan de tijd om investeringen terug te
verdienen. “Verder moet de provincie niet met extra regels komen, zoals eerder
gebeurde met het aanpassen van stallen. Op deze manier blijft de jonge boer in
hetzelfde gelijke speelveld als jonge boeren uit andere provincies.”

Personeelstekorten en arbeidspieken
Daarnaast moeten jonge boeren en agrarische deskundigen vroegtijdig betrokken zijn
bij plannen. De provincie zou met gemeenten en de agrarische sector kunnen
overleggen over huisvesting van arbeidsmigranten. Personeelstekorten en
arbeidspieken komen steeds vaker voor. Door het grillige weer zijn er steeds meer
arbeidspieken, die nauwelijks ingevuld kunnen worden met goed personeel.
De jonge agrariërs hopen dat de provincie hun zorgen serieus neemt en dat er
maatregelen komen die hun toekomst veiligstellen. “Het is cruciaal dat we er samen
aan werken een duurzame en stabiele agrarische sector te behouden.”

Link naar reportage