Vrienden van de LOG

De LOG is een vereniging. En een vereniging heeft leden. En via de ledenvergaderingen, die statutair twee keer per jaar moeten worden belegd, hebben leden de mogelijkheid het beleid van de LOG mede te bepalen. Het aantal leden kan ook gezien worden als een graadmeter voor het draagvlak van de LOG in  de lokale gemeenschap.
Het lidmaatschap van de LOG kost 12 euro per kalenderjaar.

Het bestuur wil in 2017 veel werk maken van ledenwerving

STEUN de LOG door onderstaand formulier in te vullen:

U ontvangt dan de Cees Robben DVD cadeau.

 

Ik wil lid worden van de LOG

Ik steun de LOG en wordt lid. Het jaarlijks lidmaatschap van € 12,-  maak ik over op:
NL85RABO0116807962 t.n.v. Lokale Omroep Goirle.