Organisatie van de LOG

Bestuur

Het bestuur van de vereniging LOG dient volgens de statuten te bestaan uit tenminste 4 leden, die door de ALV zijn benoemd. In de ALV van mei 2016 zijn als leden van het bestuur benoemd:

 • Wil van der Kruijs: voorzitter
 • Theun de Boer: secretaris
 • Monique Chavanu: penningmeester
 • Julius de Roo: lid
 • Ludwig Tannenbaum: lid
 • Lot Donders: lid
 • Jur van Gestel: lid
 • Edwin Cyrek: lid

De adviesraad

De vereniging kent statutair voorts een Adviesraad, die zodanig samengesteld , dat alle voor de LOG relevante groeperingen in Goirle en Riel hierin zijn vertegenwoordigd. De leden zijn:

 • Rijk Vlaanderen: Onderwijs
 • Thijs Kemmeren: Cultuur/sport
 • Toine van de Sande: Ouderen
 • Veronique Holtmaat: Jongeren en zorg
 • Trix Vissers: Minima en vrouwen
 • Jozef van den Corput: Ondernemers en Riel
 • Ad Mallens: Sport

De werkorganisatie

De werkorganisatie bestaat uit drie onderdelen.

Als u vragen heeft over een van deze terreinen of als u uzelf of uw vereniging wilt melden om deel te nemen binnen de LOG, dan kunt u deze mensen benaderen.