ZATERDAG 18 JUNI START VERKOOP FASE 1 LAND VAN ANNA IN GOIRLE
Natuurinclusief wonen aan de rand van Landgoed Gorp en Roovert


Goirle, 10 juni 2022 – Zaterdag 18 juni a.s. start de verkoop van de 1e fase van de nieuwe woonwijk Land van Anna in Goirle. De verkoopfase bestaat uit ruime twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, appartementen aan de Leij, vrijstaande villa’s én bouwkavels. De verkoopbijeenkomst vindt plaats tussen 11.00 en 14.00 uur op de voormalige HAVEP-locatie aan de Bergstraat 50. Door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen, krijgt het gebied aan de Zuidrand van Goirle een compleet nieuwe impuls.

Land van Anna bestaat uit drie deelgebieden: Aan de Leij, In de Velden en Rondom de Fabriek. Elk gebied krijgt een eigen identiteit in zowel landschap, sfeer als architectuur. De luxe villa’s, appartementen en kavels aan de Leij hebben vrij uitzicht op de natuur en Landgoed Gorp en Roovert en kijken deels uit over een bijzondere vloedtuin. In deelgebied In de Velden komen twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en beneden-bovenwoningen. In deelgebied Rondom de Fabriek (fase 2) vinden kopers en huurders een mix van betaalbare rijwoningen, herenhuizen en sociale huur appartementen. Het industrieel erfgoed van de voormalige textielfabriek aan de Watermolenstraat wordt geïntegreerd in dit deelgebied.

Natuur sluit aan op het aangrenzende Beekdal
Natuur en biodiversiteit zijn de uitgangspunten geweest voor het stedenbouwkundig plan. De landschappelijk aangelegde straten worden voorzien van kruidenrijke grasbermen, wadi’s (voor wateropvang) worden beplant met inheemse boomsoorten. In het ontwerp zijn ook een vleermuistoren, groene gevels waar vogels en insecten zich thuis voelen, diervriendelijke verlichting en natuurlijke speelelementen voor kinderen opgenomen. De grote vloedtuin aan de rand van Land van Anna zorgt voor opvang van overtollig water uit het Beekdal. Het zuidelijk deel van de parktuin van de klassieke villa Huize Anna wordt in de toekomst openbaar voor het publiek.

Verkoop fase 1 op locatie
Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden voor het verkoopevent. Op de website www.landvananna.nl staan vanaf 18 juni a.s. alle bouwnummers van verkoopfase 1 online. Tijdens het start verkoopevent aan de Bergstraat geven makelaars en architecten uitgebreide informatie over het (exclusieve) woningaanbod, de zelfbouwkavels en het unieke landschapsconcept. Ook is het mogelijk om de locatie langs de Leij en het natuurherstel te bezichtigen. Inschrijven voor fase 1 is mogelijk tot maandag 27 juni a.s. Aansluitend worden de woningen toegewezen en vinden de verkoopgesprekken plaats. Verkopend makelaar van Land van Anna is Van de Water Makelaars uit Tilburg.

Achtergrond info
In Land van Anna worden circa 180 woningen gebouwd. De ideeën voor de herontwikkeling zijn 12 jaar geleden ontstaan. In het voorjaar van 2021 tekenden projectontwikkelaars CRA Vastgoed uit Eindhoven en Wilma Wonen uit Utrecht een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige HAVEP-terrein. Intussen is de fabriek verhuisd naar een nieuw circulair gebouw aan de Parallelweg in Goirle. Meer informatie: www.landvananna.nl