Voorzitter Lokale Omroep Goirle v/m

Log-voorzitter Wil van der Kruijs heeft laten weten dat hij na 5 jaar voorzitterschap het stokje wil overdragen. Hij wil zich binnen de LOG concentreren op het redacteurschap van Goolse Kringen.

Daarom zoekt het bestuur van de LOG een nieuwe voorzitter.

Voorzitter Lokale Omroep Goirle v/m

Situatieschets.

De LOG is een lokale publieke omroep, die geheel draait op vrijwilligers. Dat zijn er op dit moment zo’n 30.

De LOG heeft een groot aantal radioprogramma’s, die zowel te beluisteren als te zien zijn (visual radio). De TV-‘poot’ van de LOG maakt opnames van gebeurtenissen in de gemeente en zendt die in korte impressies uit. Incidenteel maakt LOG-TV live-uitzendingen. Zoals bv. rond de verkiezingen. Het is de bedoeling ook de TV- uitzendingen meer structureel te maken (bv. eens per maand). Daartoe is de LOG een samenwerking aangegaan met ROC Tilburg.

Als publieke omroep moet de LOG ervoor zorgen dat er verslag wordt gedaan van wat er in de gemeente gebeurt op de diverse terreinen (verenigingsleven, cultuur, samenleving en politiek, sport, religie). In zijn meerjarenbeleid heeft het LOG bestuur vastgesteld, dat er weliswaar een breed aanbod is, maar dat er nog meer accent moet worden gelegd op het verslaan en duiden van lokale gebeurtenissen, zowel via radio en TV, als ook via nieuwe media. De inzet van vrijwilligers zal meer gefocust moeten worden op die taak.

Om een groter bereik mogelijk te maken zullen de LOG uitzendingen vanaf medio september niet meer alleen te zien zijn via Ziggo , maar via de media-hub van de OLON, waarbij alle providers zijn aangesloten.

De LOG krijgt een gemeentelijke subsidie van 12000 euro per jaar. In komsten uit sponsoring en reclame zijn zeer bescheiden.

De LOG is onderdeel van een samenwerkingsverband met lokale publieke omroepen in Oisterwijk, Hilvarenbeek, Gilze-rijen, Moergestel en Tilburg. Dat verband zal de komende jaren verder ingevuld moeten worden.

In oktober 2020 loopt de huidige concessie af en moet de LOG opnieuw inschrijven voor een nieuwe concessieperiode.

Het bestuur.

Het bestuur van de LOG bestaat naast de voorzitter uit 4 personen.t.w. de secretaris en de penningmeester en een bestuurslid ‘Media’, dat samen met het bestuurslid ‘Techniek’ verantwoordelijk is voor het operationele bedrijf.

De voorzitter.

De voorzitter is er voor verantwoordelijk, dat de langere termijn beleidslijnen worden vastgesteld en bewaakt, dat conform die lijnen wordt gewerkt. Zij/hij moet in staat zijn het operationele bedrijf over te laten aan zijn medebestuursleden. De voorzitter is namens het bestuur gesprekspartner in het regionale samenwerkingsverband. Dat geldt ook voor de contacten met het gemeentebestuur en andere relevante externe partijen.

Behoudens bijzondere omstandigheden is het tijdsbeslag ongeveer een avond per 2 weken.

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft of nadere informatie wilt kunt u bellen met de huidige voorzitter 06-55772993 of mailen naar wvanderkruijs@gmail.com

Benoeming geschiedt door het bestuur, gehoord de mening van de medewerkers-vergadering.