Vanaf juni: PMD bij u thuis opgehaald

Vanaf juni wordt het inzamelen van afval gemakkelijker voor inwoners van Goirle en Riel, want voortaan halen we PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) aan huis op. De inzamelpunten zoals deze er nu zijn, verdwijnen. We starten in twee wijken met pilots. Deze wijken ontvangen duocontainers voor PMD/Papier. Daarbij varieert de inzamelfrequentie. Eind 2017 evalueren we deze wijze van inzameling.

Waarom gaan we dit doen?

Maar liefst 70% van het restafval (zie afbeelding) in de grijze container nu bestaat uit gft-afval, PMD en papier. Dit zijn waardevolle grondstoffen, die hergebruikt kunnen worden. Door beter te scheiden kunt u volstaan met een kleinere container voor restafval. Ons streven is om in 2021 maximaal 60 kilogram per inwoner per jaar aan restafval te produceren. Dit is een vermindering van 160 kilogram per jaar.

Wat verandert er?

Restafval en PMD in pilotwijken

Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De frequentie varieert, eens in de twee weken of eens in de vier weken. Dit staat in de brief die deze week huis-aan-huis wordt bezorgd. Ook ontvangen bewoners van pilotwijken een duocontainer voor PMD en papier. Deze wordt vanaf juni eens in de twee weken geleegd.

Restafval en PMD overige inwoners

Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De oude grijze restafvalcontainer wordt PMD container en wordt eens in de vier weken geleegd.

Papier

Papier zet u nog steeds aan de straat op de dag die u gewend bent.

GFT

De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval behoudt u en wordt nog steeds eens in de twee weken geleegd op de dag die u gewend bent.

App AfvalWijzer

Om te weten wanneer uw containers geleegd worden, kunt u, zodra u in het bezit bent van uw nieuwe container, de AfvalWijzer-app downloaden op uw tablet of smartphone. Door in te loggen met uw postcode en huisnummer, kunt u hier de ophaaldagen zien. U kunt daarnaast een berichtje ontvangen wanneer u de container op straat moet zetten. Zo heeft u altijd de actuele ophaaldagen bij de hand.

Meer informatie

Op www.goirle.nl/afval leest u actuele informatie over afvalinzameling en de veranderingen vanaf juni.

Deze week ontvangen alle inwoners van laagbouw een brief waarin precies staat beschreven wat er gaat veranderen. Ook leest u of u in een pilotwijk woont. De afvalinzameling voor bewoners van appartementencomplexen verandert niet. Zij ontvangen een brief als er een PMD inzamelpunt in die gebouwen komt.