Uniek boek over Festival Mundial

Geen enkel festival in Tilburg, Nederland of verre omgeving heeft de afgelopen drie decennia zulke warme gevoelens opgeroepen als Festival Mundial. Het festival koppelt cultuur aan internationale samenwerking en ontwikkelingshulp voor de armste landen.

Exact dertig jaar na de eerste editie van ‘Festival Mundial’ verschijnt het boek ‘Mijn Mundial’ bij uitgeverij Gianotten. Daarin kijken de mensen van het eerste uur terug, en laat de nieuwe directie zijn licht schijnen op de toekomst.

Het unieke document, met prachtige foto’s en niet eerder gepubliceerde feiten wordt geschreven door journalist Hans Rube, met ondersteuning van Hans van Vugt, de eerste directeur en oprichter van Festival Mundial. Het boek verschijnt bij de Boekenfabriek van Uitgeverij Gianotten.
In ‘Mijn Mundial’ wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe we in een wereld in beweging moeten omgaan met ontwikkelingswerk. De toekomst van de internationale en culturele samenwerking van Nederland met de armste delen van onze wereld staat ter discussie.

Mijn Mundial laat zien wat door een Tilburgs festival werd bereikt door ruimhartig te investeren in culturele projecten in bijvoorbeeld de sloppenwijken van Nairobi of de favelas in de armste delen van Brazilië. Persoonlijke verhalen van bezoekers, artiesten en medewerkers van het Festival Mundial omlijsten het geheel. De eerste directie, hun opvolgers en de huidige directeuren vertellen hun verhaal.

Bij de viering van het 30-jarig bestaan van Festival Mundial wordt echter, onder meer door beleidsbepalers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de vraag opgeworpen waar de herbezinning op de Nederlandse internationale samenwerking met landen in ontwikkeling toe moet leiden.
‘Mijn Mundial’ is daarmee een titel met een tweeledige betekenis. Ze verwijst niet enkel naar de wijze waarop de mensen in dit boek hun festival hebben beleefd. Veel meer verwijst de titel nog naar die ene wereld, waarmee we het allemaal samen moeten doen.

Het boek verschijnt op 22 juni, twee dagen voor de 30-ste editie van het Festival Mundial. in de Tilburgse Spoorzone.
Voor meer informatie en/of toelichting Hans van Vugt, 06 22938345 of per mail h.v.vugt@home.nl