Radio Hatseflats

Het radioprogramma Muziek voor de Zorg is het radioprogramma voor de Zorg in Goirle in de breedste zin van het woord.

De doelstelling van het radioprogramma is een podium geven aan mensen die gebruik maken van, direct betrokken zijn bij en/of werken in de zorg.
Te denken valt aan bewoners van Thomashuizen andere Wooninitiatieven, Ouderinitiatieven en Zorg- en hulpverleningsinstellingen, maar ook medewerkers van eerdergenoemde instellingen.
Ook de Dagbesteding/werk van deze bewoners in de gemeente Goirle valt onder deze groep.

Door middel van interviews met direct betrokkenen hopen wij de gemeenschap te betrekken bij deze doelgroepen. Ook kunnen er vanuit de doelgroepen verzoeknummers van hun favoriete muziek worden aangevraagd.

Het programma is vanaf 10 januari 2017 voorlopig tweemaal per maand op dinsdagavond van 19:00u – 20:00u te beluisteren zijn, en wordt gemaakt door Wim Hoes (DJ) en Gerard van der Mijl (technicus).