Project Hoofdroute Riel in voorbereiding

De gemeente Goirle gaat de Hoofdroute Riel aanpakken. De verharding wordt vervangen door geluidsarme klinkers, om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen, die aanwonenden en ondernemers ervaren als er verkeer door de straat rijdt. Tot en met juni bereidt de gemeente het project voor en vindt de aanbesteding plaats. Vertegenwoordigers van omwonenden en ondernemers denken hierin waar mogelijk mee.

Plan

Behalve dat er geluidsarme klinkers komen, pakt de gemeente ook knelpunten aan, zoals de komgrenzen Riel vanuit Goirle en Alphen, de bocht bij de kruising Dorpsstraat-Tilburgseweg en de fietsstroken. Hierbij is specifieke aandacht voor de verkeersveiligheid van het centrum en de geluidsreductie van de rijbaan. Tegelijkertijd zal aan het riool worden gewerkt.

Meedenken

Bewoners en ondernemers gaan actief meedenken over de wensen en randvoorwaarden die de gemeente aan de aannemer gaat meegeven voor de uitvoering van het werk. Over de omleidingen en fasering ervan bijvoorbeeld. Het centrum moet immers bereikbaar blijven, net als de percelen van de omwonenden.

Vertegenwoordigers

Suggesties kunnen doorgegeven worden aan de volgende vertegenwoordigers:

Zij zullen de suggesties met de gemeente bespreken, die deze zo mogelijk in het aanbestedingsdocument verwerkt. Op deze manier kunnen zij dus invloed op de uitvoering van het werk uitoefenen.

Aanbesteding

Nadat de suggesties zo mogelijk verwerkt zijn, gaat de gemeente het werk aanbesteden. Uitgenodigde aannemers zullen op basis hiervan een plan van aanpak schrijven voor de uitvoering van het werk. De beste inschrijver op het bestek (combinatie plan + prijs) zal uiteindelijk het werk Hoofdroute Riel mogen gaan uitvoeren.

Planning

De verwachting is dat eind mei 2017 een aannemer gecontracteerd wordt. Deze werkt dan van eind juni t/m november 2017 aan het werk buiten. In de winter ligt het werk stil om de overlast voor het winkelende publiek en de winkeliers te beperken en vanwege de weersomstandigheden. De aannemer zal het werk in het voorjaar van 2018 hervatten en afronden.