Over de LOG

Sinds eind september is de vernieuwde LOG weer in de lucht. U heeft de vernieuwing kunnen zien: meer programma’s en bijna alles is niet alleen te horen, maar ook te zien. Als kijker en luisteraar zult u ook hebben gezien en gehoord, dat nog niet alles technisch op orde is. We hebben daarin wat tegenslag gehad, maar daar wordt aan gewerkt en we hopen, dat binnen een maand alles naar behoren werkt.

De vergaderingen van Raad en commissies worden door de gemeente in eigen beheer opgenomen en uitgezonden via internet. Als service naar de inwoners toe, zendt de LOG dit uit op kanaal 44. De LOG is dus afhankelijk van de regie en de kwaliteit die de gemeente aanlevert. De gemeente is hiervan op de hoogte en bekijkt samen met de LOG hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Verenigingen

Wij vinden het van belang dat verenigingen hun activiteiten waar mogelijk delen met de kijkers en luisteraars. Daar zijn we als lokale omroep juist voor.

Wij roepen verenigingen dan ook op om hun activiteiten, ruim op tijd aan ons te melden via info@lokaleomroepgoirle.nl. Dan kunnen wij bezien of wij daar aandacht aan kunnen besteden. Ofwel in een van onze radio-programma’s, dan wel voor het maken van opnames van de activiteit, die in korte filmpjes van 3 minuten kunnen worden uitgezonden via de Kabelkrant dan wel in langere items voor onze dinsdagavond TV uitzendingen.

Wij moeten er wel nadrukkelijk bij vermelden, dat we nog maar een beperkt aantal medewerkers hebben en dus niet bij voorbaat kunnen beloven dat we uw vraag kunnen honoreren.
In de donderdaguitzendingen interviewt Theo Tak – voorzitter van de Contactraad Cultuur – altijd de voorzitter of een ander bestuurslid van een vereniging uit Goirle en Riel. Alle verenigingen komen daar successievelijk aan bod. Heeft u daarvoor – bv. in verband met een jubileum of anderszins – vragen, dan kunt u daarover direct contact opnemen met marjoleinmertens@janvanbesouw.nl.

Mocht u alvorens u te melden voor een activiteit graag overleg willen dan kunt u daarvoor een mail sturen naar Jur@lokaleomroepgoirle.nl (als het over LOG Radio gaat) of naar LotDonders@lokaleomroepgoirle.nl (als het over LOG TV gaat).

Oproep

Lokale omroepen staan of vallen met voldoende vrijwillige medewerkers. We hebben al een aantal enthousiaste mensen, maar nog niet voldoende . Voor cameramensen, interviewers, technici, redacteuren hebben we nog veel vacatures. Als u belangstelling heeft of ons op mensen wilt attenderen, neem dan contact op met de voorzitter wvanderkruijs@gmail.com

Als u zelf filmpjes heeft van reizen, van gebeurtenissen in Goirle of van andere zaken , die uw belangstelling hebben en waarvan u denkt dat het leuk is die breder te delen , neem dan contact op met LotDonders@lokaleomroepgoirle.nl , zodat we kunnen kijken af wij die via kanaal 44 kunnen uitzenden en of uw inzending voldoet aan de noodzakelijke technische kwalificaties. Op die manier wordt de zender echt iets van Goirle- en Rielenaren zelf.
Voor overige informatie kunt u ook terecht op www.lokaleomroepgoirle.nl
Wil van der Kruijs,

Voorzitter LOG