Oude uitvaartverzekering vaak niet verzilverd

Het merendeel van de ouderen (68 procent) weet niet bij welke verzekeraar de uitvaartverzekering op dit moment is ondergebracht. Veel oude uitvaartpolissen worden bij overlijden daarom niet verzilverd, met als gevolg dat er miljoenen aan niet-uitgekeerde bedragen in de la blijven liggen. Dat blijkt uit een peiling van uitvaartverzekering.nl onder 372 respondenten van 65 jaar en ouder.

Niet gek

In Nederland heeft ongeveer twee derde van de bevolking een uitvaartverzekering. Een groot deel daarvan is ouder dan 65 jaar, omdat tienduizenden consumenten in de jaren vijftig en zestig een uitvaartpolis hebben afgesloten.

Veel ouderen weten nu echter niet meer hoe en waar ze precies verzekerd zijn. En dat is op zich niet eens zo raar. Honderden uitvaartfondsen en uitvaartverzekeraars zijn namelijk failliet gegaan of overgenomen door een andere partij. Het klantenbestand van een failliete verzekeraar wordt dan overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekerde is het echter vaak niet duidelijk of en wanneer dit is gebeurd.

Het komt ook voor senioren hun polis kwijt zijn geraakt in de administratie en niet meer kunnen terugvinden waar ze verzekerd zijn. Ook het gebrek aan digitale informatie zorgt er in veel gevallen voor dat de verzekerde niet meer weet waar hij/zij is verzekerd.

Oude uitvaartverzekering vinden

Op uitvaartverzekering.nl staat een kennisdossier dat verzekerden helpt bij het vinden van een oude uitvaartverzekering. Ook nabestaanden, die twijfelen of en waar hun overleden dierbare een polis heeft lopen, kunnen er gebruik van maken. Nabestaanden hebben tot vijf jaar de tijd om een oude verzekering te verzilveren.

Het is belangrijk om de oude uitvaartverzekering te allen tijde op te sporen, omdat deze nog altijd een zekere waarde heeft. Vaak is de uitkering van een oude polis niet genoeg om de uitvaart te bekostigen. Indien de verzekerde nog leeft, is er dan de optie om de waarde van de polis te verhogen, bijvoorbeeld door een nieuwe, tweede verzekering af te sluiten, eventueel in de vorm van een koopsom polis.