Omleidingsroute om vrachtverkeer uit kom Baarle te weren

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog

’s-Hertogenbosch, 20 december 2016 – Er wordt een omleidingsroute ingesteld om vrachtwagenverkeer te weren uit de bebouwde kom van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Vrachtwagenchauffeurs die uit zuidelijke richting naar de A58 en Breda willen rijden worden geadviseerd de route via de N260 Alphen te volgen. Deze adviesroute moet overlast voorkomen door vrachtwagens die zich in de kom Baarle vastrijden. De borden met de omleidingsroute worden vrijdag 23 december geplaatst. 

De afspraken over een omleidingsroute zijn gemaakt tijdens een bestuurlijk overleg tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De betrokken gemeenten hebben bij mij aan de bel getrokken om op korte termijn in te grijpen om de problemen met vrachtverkeer in de dorpskernen te voorkomen. Die problemen in de kern van Baarle zijn mij ook een doorn in het oog. Op termijn gaat de rondweg Baarle deze problemen definitief voorkomen maar tot die tijd moet het instellen van deze omleidingsroute verlichting bieden”. De omleidingsroute geldt in principe tot het moment dat de rondweg Baarle gereed is.

 

Oproep maatregel

Wethouder Jan van Cranenbroek van gemeente Baarle-Nassau: “Het gebeurt in toenemende mate dat vrachtwagens uit tegengestelde richting zich op de beruchte S-bocht in Baarle-Nassau klem rijden waardoor een verkeersinfarct ontstaat. Met alle gevolgen vandien. We hebben de provincie daarom nadrukkelijk verzocht om hier snel maatregelen te nemen. Het betreft tenslotte een provinciale weg. Met deze maatregel is gehoor gegeven aan onze noodkreet.” Burgemeester Van Tilburg, gemeente Baarle-Hertog: “De beste oplossing voor het probleem met vrachtverkeer is natuurlijk dat de rondweg Baarle, zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Dan kan vrachtverkeer via de hoofdroute Gilze-Alphen-Baarle rijden. Tot die tijd hopen we dat deze maatregel verlichting biedt.”

 

Verkeerstelling

Verkeer vanuit de richting Turnhout wordt door middel van borden vanaf de provinciale weg N268 voor de S-bocht verwezen de N260 via Alphen te nemen richting Breda. De borden met de omleidingsroute worden vrijdag 23 december geplaatst. Om te beoordelen welk effect de maatregel heeft, wordt de komende tijd ook een verkeerstelling gehouden.