Meer grondstoffen, minder restafval Pilots in 2017

De gemeente Goirle werkt er hard aan om een duurzamere gemeente te worden. Een van de doelen is om de hoeveelheid restafval fors te verminderen. Met een betere scheiding van het afval en het ophalen van meer grondstoffen (onder andere Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons ) kunnen we dit samen met inwoners realiseren. In januari beslist de raad over dit voorstel om krediet te verlenen voor de aanschaf van extra containers die nodig zijn voor dit plan.

Waarom is dit nodig?

De huidige 240 liter container restafval, is nu voor ruim 60 % gevuld met Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT, groene deel afbeelding) en Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD, oranje deel afbeelding). Door de restafvalcontainer te verkleinen stimuleren we inwoners om beter over het scheiden van afval na te denken. Zowel GFT als PMD kunnen hergebruikt worden. Zo wordt GFT vergist tot biogas en wordt er compost van gemaakt. Grondstoffen in PMD-afval worden gebruikt om onder andere T-shirts, matrassen, tissueproducten te maken.

Hoe gaan we dit doen?

In de loop van 2017 wordt in de hele gemeente de 240 liter container voor restafval (grijze container) gewisseld voor een 140 liter. De ‘oude’ restafvalcontainer zetten we in voor de inzameling aan huis van PMD. Nu brengen inwoners hun PDM-afval nog naar een van de inzamelpunten. Het GFT blijven we gewoon in de groene container ophalen. Daarnaast wordt er in twee wijken een pilot uitgevoerd. In beide wijken wordt de duobak als inzamelmiddel voor PMD en papier ingezet. In één pilotwijk zal de inzamelfrequentie voor restafval worden verlaagd van eenmaal per twee, naar eenmaal per vier weken. Welke twee wijken voor de extra pilots in aanmerking komen, wordt nader onderzocht.

Meer informatie

Als de raad in januari positief heeft ingestemd met dit plan, worden alle inwoners hierover uitgebreid geïnformeerd door onder andere een huis-aan-huisbrief.