Kloosterplein mogelijkheid voor uitbreiding Goirlese terrassen

De gemeente Goirle heeft uitgangspunten bepaald voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen. Met oog voor de omgeving wil de gemeente horecaondernemers ruimte geven om terrassen te openen volgens de richtlijnen van het RIVM. Om dit goed te regelen, kunnen ondernemers een tijdelijke wijziging van hun exploitatievergunning aanvragen. Ze moeten hierover onderling afspraken maken en met buurtbewoners overleggen.

Vanaf 1 juni kunnen horecazaken weer gasten ontvangen en mogen terrassen weer open. Omdat iedereen 1,5 meter afstand moet houden, is meer ruimte nodig. Concrete aanvragen van horecaondernemers zijn er nog niet maar de gemeente heeft wel overlegd met ondernemers over de ideeën en behoeftes. De gemeente Goirle is bereid om de openbare ruimte beschikbaar stellen. Zo komen we horecaondernemers tegemoet bij de heropening van hun zaak, maar dit kan alleen als er ook rekening wordt gehouden met omwonenden, winkeliers en (winkelend) publiek.

De gemeente Goirle regelt de tijdelijke extra ruimte via een tijdelijke wijziging van de exploitatievergunning. Dit geeft duidelijkheid over de voorwaarden en juridische zekerheid voor alle belanghebbenden. De gemeente gaat uit van onderlinge afstemming tussen ondernemers over het gebruik van de openbare ruimte. Ze moeten ook de buurt informeren over hun plannen. In de uitgangspunten die het college heeft vastgesteld is verder aandacht voor sanitair, doorgang voor hulpdiensten, toegang tot woningen en gebouwen en doorgang voor winkelend publiek en passanten. Randactiviteiten, overkappingen, muziek en buitenbars staat de gemeente Goirle niet toe. De tijdelijke vergunning wordt afgegeven tot 31 december 2020 met een mogelijkheid tot verlenging zolang de 1,5 meter richtlijn van kracht is.

Kloosterplein

Aan het Kloosterplein zit een aantal horecazaken bij elkaar. Daar komt ook het publiek langs van en naar winkelcentrum De Hovel. Dat is dus een druk gedeelte. Dit vraagt speciale aandacht. Het college wil eventueel een deel van het plein aan de andere kant van de Tilburgseweg beschikbaar stellen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen. Het college wacht af of hier interesse voor is

Het Kloosterplein in Goirle. De plek waar mogelijk terrassen worden geplaatst.