Inname pmd-containers en uitgifte duocontainers

Voorbereiding op gewijzigde inzameling

Vanaf maandag 2 september vervangt de gemeente alle pmd-containers door blauw-oranje duocontainers. Een flinke operatie waarbij in één week 7.250 pmd-containers in de hele gemeente worden omgewisseld. In deze container van 260 liter kan voortaan papier en pmd worden aangeboden. Deze wisseling is nodig voor de nieuwe manier van inzamelen van het afval in de gemeente vanaf 1 oktober. Het doel hiervan is om de hoeveelheid restafval terug te dringen tot maximaal 60 kilogram per inwoner in 2021. Vanaf volgende week ontvangen alle inwoners hierover een brief met meer informatie.

Onze grondstoffen raken op. Ik wil nog eens benadrukken dat afval geen afval is. Door het goed scheiden van afval kunnen we veel hier weer van hergebruiken. Daarom is het scheiden van afval belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de toekomst van onze kinderen. We stimuleren het scheiden van afval door de inzameling ervan makkelijker en laagdrempeliger te maken. Dit draagt allemaal bij aan een duurzame samenleving”, aldus verantwoordelijk wethouder Bert Schellekens.

Drie containers

In totaal heeft een huishouden straks drie containers: een duocontainer, voor papier en plastic verpakkingen, metaalverpakkingen en drankenkartons (pmd), één voor rest- en één voor GFT-afval.

Inzamelfrequentie

Het restafval wordt vanaf 1 oktober één keer in de vier weken opgehaald. De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval blijft in gebruik en wordt nog steeds één keer in de twee weken geleegd. De nieuwe duocontainer wordt ook ééns in de twee weken opgehaald. Tot en met 22 september worden de gft-containers nog volgens de oude planning leeggemaakt. Voor de restafvalcontainers loopt de oude planning nog tot en met 29 september. Door deze wijzigingen kan het zijn dat ophaaldagen veranderen. Op www.mijnafvalwijzer vinden inwoners de juiste inzameldagen

Laatste ophaalronde papier zonder container

Papier kan in Goirle in september al in de duocontainer verzameld worden. De laatste inzamelronde voor papier in Riel is op zaterdag 7 september 2019.

Achtergrond

Deze wijziging van inzamelen komt voort uit het vastgestelde grondstoffenbeleidsplan waarin de ambitie staat om de hoeveelheid restafval terug te dringen tot maximaal 60 kilogram per inwoner in 2021. In 2017 werden alle 240 liter restafvalcontainers vervangen door kleinere (140 liter). Tegelijkertijd werd een proef gehouden in twee wijken met verschillende inzamelsystemen. De resultaten van deze proef leidden tot deze nieuwe manier van inzamelen.