Handhavingsbeleid ‘voldoet’

Gemeente Goirle haalt hoogst mogelijke score

De Provincie Noord-Brabant heeft het handhavingsbeleid van de gemeente Goirle onderzocht en geoordeeld dat ze de score ‘voldoet’ verdient op alle tien beoordeelde onderdelen. Dit is de hoogst mogelijke score, die behaald kan worden. In de toelichting zegt de Provincie: “De gemeente Goirle voldoet op alle onderdelen van deze beoordeling van de handhavingsdocumenten. Complimenten!”

Alle Brabantse gemeenten zijn systematisch beoordeeld op de tijdigheid, actualiteit en kwaliteit van de handhavingsdocumenten. Ook is gekeken of de gemeenteraden geïnformeerd zijn over deze documenten. Verder is bij een beperkt aantal gemeenten onder andere een reality-check uitgevoerd: blijkt uit de praktijk dat gedaan wordt wat vastgelegd is?

De gemeenteraad heeft het handhavingsbeleid 2014-2017 vastgesteld. Dit is door het college uitgewerkt in handhavingsuitvoeringsprogramma’s. De uitvoering daarvan wordt geëvalueerd. Inmiddels is de evaluatie van 2015 vastgesteld door het college, net als het toezicht- en handhavingsuitvoeringsprogramma van 2016. De raad en toezichthouder zijn hiervan op de hoogte gesteld.