Goolse Kringen maandag 24 april 2017

Radioprogramma onder redactie van Els van Kemenade, Dymphie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Loonen, Bernard Robben en Pim van Rij.

In de Kringen 24 april 2017 van 19.00 tot 20.00 uur:

  • Paul Cornelissen over zijn werk en afscheid als directeur van het CC Jan van Besouw
  • Kees van Bohemen met de column in de rubriek De Verandering.
  • Marcel Derijckere, lid van de Staten van Brabant, over Veerkrachtig Bestuur / Gemeentelijke (her)indeling en de positie van Goirle.
  • Wat viel ons op In het Nieuws (van Goirle/Riel).

De uitzending vindt plaats in de radiostudio van de LOG beneden in de kelder van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle.

De gasten wordt gevraagd ca 18.50 uur aanwezig te zijn.

Let wel: het radioprogramma wordt ook per tv uitgezonden. De lampen veroorzaken een voor sommige gasten hoge temperatuur. Het is aan te raden daarmee met uw outfit rekening te houden.

Als onderdeel van de uitzending: een rondje ‘Wat viel U op in het (bij voorkeur Goirlese/Rielse) nieuws’. Ook de gasten worden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

 

Presentatie: Ben Loonen en Gerard de Groot