Goolse Kringen maandag 20 maart 2017

Radioprogramma onder redactie van Els van Kemenade, Dymphie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Loonen en Bernard Robben

  • In de Kringen maandag 20 maart 2017 van 19.00 tot 20.00 uur:
    Sjef en/of Noor van Roessel, restaurateurs De Commanderie, over het pop-up restaurant aan het Kloosterplein in Goirle. Let wel: dhr/mw Van Roessel moet om 19.30 uur de uitzending verlaten.
  • Maxime Vonk en Bob van de Kamp over hun bezwaren tegen voorgenomen bouwplannen aan de Heisteeg in Riel (Bd 14/3-17).
    De uitzending vindt plaats in de radiostudio van de LOG beneden in de kelder van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle.

De gasten wordt gevraagd ca 18.50 uur aanwezig te zijn.

Let wel: het radioprogramma wordt ook per tv uitgezonden. De lampen veroorzaken een voor sommige gasten hoge temperatuur. Het is aan te raden daarmee met uw outfit rekening te houden.

Als onderdeel van de uitzending: een rondje ‘Wat viel U op in het (bij voorkeur Goirlese/Rielse) nieuws’. Ook de gasten worden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

 

Presentatie:  Ben Loonen en Gerard de Groot