Goolse Kringen maandag 13 februari

Radioprogramma onder redactie van Els van Kemenade, Dymphie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Loonen en Bernard Robben

In de Kringen maandag 13 februari 2017 van 19.00 tot 20.00 uur:

  • Pieter Rambags, voorzitter werkgroep opvang Statushouders, over de vraag
    hoe staat het met de inburgering in Goirle? (n.a.v. rapport rekenkamer). Let wel: dhr Rambags zal om 19.30 uur de uitzending verlaten!
  • Victor Retel Helmrich, bestuurslid Stg Tuin, en Deborah Eikelenboom, vrijwilligster in de Tuin, over De Tuin moet Blijven!? / voor en tegen.
    Let wel: Mw Eikelenboom kan pas vanaf 19.30 uur de uitzending bijwonen!

De uitzending vindt plaats in de radiostudio van de LOG beneden in de kelder van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle.

De gasten wordt gevraagd ca 18.50 uur aanwezig te zijn.

Let wel: het radioprogramma wordt ook per tv uitgezonden. De lampen veroorzaken een voor sommige gasten hoge temperatuur. Het is aan te raden daarmee met uw outfit rekening te houden.

Als onderdeel van de uitzending: een rondje ‘Wat viel U op in het (bij voorkeur Goirlese/Rielse) nieuws’. Ook de gasten worden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

 

Presentatie: Bernard Robben en Dymphie van Loon