Goolse Kringen maandag 12 juni

Radioprogramma onder redactie van Els van Kemenade, Dymphie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Loonen, Bernard Robben en Pim van Rij.

In de Kringen 12 juni 2017 van 19.00 tot 20.00 uur:

  • Raadsgriffier Berry van ’t Westeinde over zijn  bemoeienissen t.b.v het democratische proces in Goirle
  • Casper Vroom met de column in de rubriek De Verandering
  • Piet Verheijen over de rentree van D66 in de Goirlese politiek
  • Wat viel ons op In het Nieuws (van Goirle/Riel).

De uitzending vindt plaats in de radiostudio van de LOG beneden in de kelder van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle.

De gasten wordt gevraagd ca 18.50 uur aanwezig te zijn.

Let wel: het radioprogramma wordt ook per tv uitgezonden. De lampen veroorzaken een voor sommige gasten hoge temperatuur. Het is aan te raden daarmee met uw outfit rekening te houden.

Als onderdeel van de uitzending: een rondje ‘Wat viel U op in het (bij voorkeur Goirlese/Rielse) nieuws’. Ook de gasten worden uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Presentatie: Gerard de Groot  en Ben Loonen