‘Goirle loopt ruim €25.000,- toeristenbelasting mis’

Door de Coronacrisis vallen niet alleen in de reisbranche harde klappen, maar lopen ook gemeentes die toeristenbalasting heffen ruim €236 miljoen mis.

Op basis van cijfers van het CBS en het NBTC heeft het Centrum voor Geldzaken berekend dat de gemiste toeristenbelasting voor gemeente Goirle zou komen op €25.073,-.

Gemeente 2019 2020 Begroot Nieuwe Verwachting 2020 Misgelopen Inkomsten 2020

Daling 2020 t.o.v 2019

Goirle € 25.000 € 43.000 € 17.927 € 25.073 -28,29%

In 2017 is voor gemeente Goirle vastgelegd dat een deel van de toeristenbelasting terugvloeit naar Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle om hiermee de vrijetijdseconomie te stimuleren. 

In gemeente Goirle komt het grootste deel van de toeristenbelasting binnen  door arbeidsmigranten. Omdat die inkomsten daarmee niet op het recreatievlak liggen, wordt de subsidie aan de toerismevereniging gemaximaliseerd.

Begin dit jaar heeft gemeente Goirle een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle waarin is vastgelegd dat die voortaan maximaal €20.000 bedraagt. Eerder kreeg de vereniging jaarlijks de helft van de door de gemeente netto geïnde toeristenbelasting. Het bedrag wat overblijft van de toeristenbelasting, na uitkering aan de vereniging, gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Hiervan wordt €10.000,- ingezet voor citymarketing.

Het Centrum voor Geldzaken is een collectief van amateuronderzoekers dat streeft naar transparante geldstromen van en naar de overheid. Voor de berekening maakten zij gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en NBTC, de branchevereniging voor de toeristische sector.