Goirle introduceert het omgevingsgesprek: ‘Praat met de omgeving, voordat je een vergunning aanvraagt’

Gemeenten Goirle en Oisterwijk hebben een belangrijke stap gezet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Beide gemeenten zijn starten per 1 maart 2020 gestart met het zogenaamde ‘Omgevingsgesprek’. Van inwoners en ondernemers wordt nu gevraagd dat ze, vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning, een omgevingsgesprek houden.

Doel omgevingsgesprek

Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. De initiatiefnemer laat zien dat er rekening gehouden wordt met de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder Peter Smit (Oisterwijk) is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen.” Wethouder Marijo Immink (Goirle) legt uit: “Op welke manier dat moet gebeuren, dat laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente concrete tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te starten met het omgevingsgesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeenten ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de omgeving.”

Rol gemeente bij omgevingsgesprek

De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel van de initiatiefnemer dat er een verslag wordt gemaakt van het omgevingsgesprek. Daarnaast wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld.