Gemeentesecretaris Michel Tromp verruilt Goirle voor nieuwe gemeente Zevenaar

De gemeentesecretaris van Goirle, Michel Tromp (44 jaar), verlaat na bijna tien jaar de gemeente. Vanaf 1 september bereidt hij als algemeen projectleider de fusie tussen de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden voor en 1 januari 2018 wordt hij gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Zevenaar.

Veel waardering

Michel Tromp kijkt met heel veel plezier terug op de tijd die hij in Goirle gewerkt heeft: “Ik had hier nog wel 25 jaar kunnen blijven werken met minstens zoveel plezier. Tot op de dag van vandaag voel ik het volledige vertrouwen van zowel de raad, burgemeester en wethouders en ervaar ik veel waardering vanuit de organisatie. Maar tegelijkertijd ben ik ambitieus en grijp ik de kans aan om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten. En die zet ik in de streek waar ik geboren en getogen ben.”

Ruimte voor vernieuwing

Onder zijn leiding kregen de Goirlese ambtenaren de ruimte om innovatieve ideeën te lanceren en ten uitvoer te brengen. Zo was Goirle de eerste gemeente die haar belastinginning uitbesteedde aan een commerciële partner, wat een kostenbesparing opleverde van minstens 55%. Ook werden de nieuwe zorgtaken resultaatgericht ingekocht. Niet het aantal uren is leidend, maar een schoon en leefbaar huis van cliënten. Beide initiatieven kregen navolging in de regio en in Nederland. “Deze resultaten zijn niet mijn persoonlijke verdiensten, maar hebben we vooral bereikt door goede samenwerking. Daar ben ik trots op.”

De gemeente Goirle betreurt zijn vertrek, maar begrijpt zijn beweegredenen. Ze wenst hem veel succes in z’n nieuwe werkkring.