Gemeente Goirle zoekt stembureauleden

De gemeente Goirle is op zoek naar stembureauleden voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, de waterschappen en het Europees Parlement op 20 maart en 23 mei.

Als stembureaulid zorg je ervoor dat de kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Je zorgt samen met de andere leden voor een juiste gang van zaken binnen het stembureau.  Bijvoorbeeld door de controle van stempassen, identiteit en het uitreiken van de stembiljetten aan de kiezers.

Op elk stembureau zijn er twee ploegen. Een ploeg begint om 07.00 tot 14.00 en de andere ploeg begint om 13.45 tot 21.00. Elke ploeg bestaat uit 4 leden, waarvan er één voorzitter of plaatsvervangend voorzitter is. Na 21.00 uur, als het stembureau sluit, worden de stemmen geteld. Dat wordt gedaan door alle leden van het stembureau.

Heb je interesse om op 20 maart 2019 en/of op 23 mei jouw steentje bij te dragen aan de verkiezingen door te werken op een stembureau? Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marieke Spijkers of Marijke Versteeg: 013-5310521/013-5310520 of stuur een mail naar verkiezingen@goirle.nl.