Gemeente Goirle wint Global Goals verkiezing

Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) kwamen vrijdag 17 januari Deventer, Goirle en Oss als winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën. Goirle won in de categorie ‘Visionair’.

De inzending van de gemeente bestond uit de uitvoeringsagenda van het college van B&W. Daarin werd een relatie gelegd tussen de ambities van het bestuursakkoord en de Global Goals. Zo laat het stuk heel praktisch zien hoe Goirle op dorpsniveau een bijdrage kan leveren aan wereldwijde doelen.

Wethouder Piet Poos is trots op de prijs. “We kozen er bewust voor om onze uitvoeringsagenda op te bouwen aan de hand van de Global Goals. Dit is goed overdraagbaar over collegeperiodes heen en laten goed de samenhang zien tussen onze activiteiten. Ze vormen hiermee een bruikbaar kader voor het ontwikkelen en toetsen van het beleid. Het zijn onze ambities naar de toekomst toe, ons fundament. En, hoe mooi is het, dat wij op dorpsniveau onze eigen bijdrage leveren aan het bereiken van wereldwijde doelen. Door juist een focus aan te brengen op die doelen waar wij echt wat kunnen betekenen, kunnen wij wel degelijk een bijdrage leveren.”

Nog nooit hebben zoveel gemeente een praktijkvoorbeeld ingezonden om mee te doen aan de verkiezing. Dat laat zien dat steeds meer gemeenten de Global Goals (ook wel: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN) omarmen en concrete stappen zetten om de brede wereldwijde duurzaamheidsagenda te realiseren. De winnaars werden bekendgemaakt door VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International op 17 januari.