Gemeente Goirle heeft een nieuwe coalitie met LRG, PAG, CDA en VVD

Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, CDA en VVD presenteren een bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Dit doen ze onder de titel Duurzaam en Dienstbaar. In de raadsvergadering van 23 mei worden de wethouders bekendgemaakt.

Duurzaamheid en Dienstbaarheid, de twee leidende thema’s in het bestuursakkoord, vormen samen het uitgangspunt voor het maken van keuzes. Dienstbaarheid aan de burgers moet de rode draad zijn voor het denken en doen van zowel raad, college als organisatie’, dat vermeld het persbericht.