De Music Corner, maandag 8 januari

Maandag 15 januari 2018 is het weer Blue Monday. Maandag 8 januari praten wij met Jeannette van Hoek in de Music Corner over deze wandeling. Dan organiseren Jeannette van Hoek en Varno Morseld, de MIND Blue Monday wandeling in Goirle (N-Br.). De afstand is ongeveer 4 km.

Op deze – volgens de Britse psycholoog Cliff Arnal –  meest troosteloze dag van het jaar vinden er in ons land verschillende acties plaats op uitnodiging van de Depressie vereniging. Depressie is een complexe aandoening. Wetenschappers denken dat een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren een rol spelen bij het ontstaan ervan. Mind, een initiatief van Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Fonds Psychische Gezondheid/ Korrelatie, vraagt aandacht voor psychische klachten. Ruim 40% van de Nederlandse bevolking heeft ooit psychische klachten gehad.
Op Blue Monday, 15 januari 2018, vinden er runs en walks plaats om dit thema en depressie in het bijzonder  te belichten en om geld in te zamelen. Door mee te lopen en/of te doneren steunen de deelnemers
en donateurs MIND.