De Music Corner maandag 22 januari

Foto gebouw: Linda Smits, Apgen.nl 

Maandagavond te gast in de Music Corner  Rolf van der Beek. Hij is voorganger in deze gemeenschap en wij gaan praten over de visie van het Apostolisch genootschap.
Het Apostolisch Genootschap wil in de regio Tilburg als gemeenschap een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om na te denken over praktische levensbeschouwing en zingeving. Velen hebben hun inbreng in de gemeenschap. Tijdens diverse samenkomsten staan wij erbij stil hoe bewust te leven. Wij zijn trots dat we met jong en oud op een inspirerende en actieve wijze samen bouwen aan een ontmoetingsplaats waar een ieder zichzelf kan zijn. Er is aandacht voor het beleven van een religieus moment, en de mogelijkheid tot het verdiepen en bespreken van levensvragen