De LOG zoekt …

De Lokale Omroep Goirle (LOG) bereidt zich voor op een hernieuwde start met digitale radio en tv-uitzendingen en een kabelkrant. Voor de lokale nieuwsvoorziening werken we nauw en goed samen met inGoirle.com. Uiterlijk 1 september gaan we de lucht in met een aantal nieuwe programma’s.

De LOG werkt uitsluitend met vrijwilligers. De nieuwe organisatie bestaat uit drie clusters: Marketing/Communicatie/Facilitair, Radio en TV/Kabelkrant. Elk cluster wordt geleid door een afdelingshoofd.

Het bestuur van de LOG zoekt een:

Hoofd Radio

De makers van radioprogramma’s en de eindredacteuren zijn verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van de verschillende programma’s. Het Hoofd Radio is verantwoordelijk voor de kaders en houdt toezicht op de kwaliteit en inhoud, draagt zorg voor een goede coördinatie tussen de programma’s, is gesprekspartner en coach van redacteuren en programmamakers. Bedenkt zo nodig nieuwe formats en zorgt voor een goede afstemming met het bestuur.

Het hoofd radio heeft ervaring in het leidinggeven aan professionele vrijwilligers, heeft verstand van publiekscommunicatie en heeft een goed gevoel voor wat er in de lokale samenleving leeft aan nieuwsbehoefte en duiding van dat nieuws. Ervaring met radio is een pré, maar geen noodzaak.

Heeft u belangstelling? Bel (06-55772993) of schrijf dan naar de voorzitter, Wil van der Kruijs (wvanderkruijs@gmail.com).