Cees Robben DVD bij aanmelding Lidmaatschap

STEUN  de LOG – Wordt jaarlid en krijg de Cees Robben DVD box cadeau.

Tussen 1974 en 1977 verzorgde Cees Robben – ereburger van onze mooie gemeente – veel voordrachten voor de Lokale Omroep Goirle (LOG).
De originele bandopnames zijn gearchiveerd en daar is een compilatie van gemaakt, die wij aanbieden aan iedereen, die zich voor 1 mei 2016 aanmeldt als jaarlid van de vereniging LOG.

Voor 15 euro bent u een heel jaar lid van de vereniging en steunt u ons in ons doel om de LOG weer zichtbaarder en hoorbaarder te laten zijn, met programma’s door en voor de Goirlese gemeenschap en omstreken.

Een prachtige gelegenheid om in het bezit te komen van unieke opnames van deze woord- en taalkunstenaar én om de vrijwilligers van uw lokale omroep te ondersteunen.

STEUN de LOG door 15 euro over te maken op:
IBAN: NL85RABO0116807962 van de LOG, onder vermelding van naam, adres, telefoon en emailadres. De DVD box wordt u dan toegestuurd.

AvPuijenbroek_Stichting