CDA Goirle Riel kiest Tess van de Wiel als lijsttrekker

Tess van de Wiel is 11 november unaniem verkozen tot lijsttrekker van het CDA Goirle
Riel. Dit gebeurde tijdens de ALV, op een avond waarin de leden van het CDA stilstonden
bij wat Goirle en Riel nu en in de toekomst leefbaar maakt en houdt.
In deze tijd wordt een ander appèl gedaan op politiek. Verbindend, gericht op
saamhorigheid en op het overbruggen van verschillen. Een christendemocratisch appèl
wat Tess van de Wiel als lijsttrekker bij uitstek handen en voeten geeft, nu en in de
toekomst.
Tess is sinds het voorjaar van 2021 wethouder in de Gemeente Goirle, toen ze Piet Poos
opvolgde. Hiervoor was ze docent en teamleider bij Curio (mbo-school). Ze kwam als fris
gezicht in 2018 de gemeenteraad in en volgde Corné de Rooij als fractievoorzitter op in
2019. In 2019 won ze de politicus van het jaar verkiezing.
Tess is getrouwd en heeft twee kinderen.