Brabant: cultuureducatie voor álle kinderen

 Met een bedrag van circa een half miljoen per jaar, vier jaar lang, staat de provincie Noord-Brabant ervoor garant dat elk kind in Brabant cultuuronderwijs kan krijgen. Oók in de kleinere gemeenten.  Omdat de provincie cultuureducatie voor leerlingen in heel Brabant belangrijk vindt, reserveert zij dit geld voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit programma is een vierjarige matchingsregeling van de Rijksoverheid, die erop gericht is cultuureducatie duurzaam in het curriculum van het (basis)onderwijs te verankeren. 


Aan de subsidieaanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 gaat een lange periode van voorbereiding vooraf. De provincie dient gezamenlijk met de grotere gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Helmond en Oss een aanvraag in. Binnen dit samenwerkingsverband is de provincie verantwoordelijk voor kleinere gemeenten met minder dan 90.000 inwoners. De gemeente Eindhoven heeft besloten een eigen aanvraag in te dienen. 

Commitment
De rijksoverheid stelt per inwoner € 0,79 beschikbaar, in Brabant komt dat neer op een totaalbedrag van ruim 1,8 miljoen euro. De provincie en de gemeenten moeten dit bedrag met eenzelfde bedrag matchen. Het grootste gedeelte hiervan wordt door de gemeenten betaald, en waar een kleinere gemeente niet het volledige matchingsbedrag kan bijdragen wordt de rest door de provincie aangevuld.
Uit gesprekken met die kleinere gemeenten blijkt dat niet alle gemeenten gevolg kunnen geven aan de verhoging die OCW deze periode heeft doorgevoerd van €0,55 naar €0,79 per inwoner. Voor de garantstelling voor het tekort is een marge berekend. Na de zomer is definitief bekend hoeveel gemeenten deelnemen en voor welk bedrag. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel matching van de provincie nodig is.

Ontplooien
Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Cultuur: “De provincie vindt het belangrijk en vanzelfsprekend dat alle Brabanders zich creatief kunnen ontplooien en kennis kunnen maken met kunst en cultuur.  Dit geldt zeker ook voor kinderen die niet in de stad wonen en waarvoor kunst en cultuur niet altijd om de hoek beschikbaar zijn. De provincie heeft hierin een aanjagende rol voor wat betreft deelname van de kleinere gemeenten.” 

Afgelopen acht jaar heeft de provincie in het kader van cultuureducatie in twee tranches intensief samengewerkt met Rijk en gemeenten indeze regeling. Het Rijk heeft nu voor de laatste keer de stimuleringsregeling geopend. Van Pinxteren: “Voor deze laatste periode wil de provincie zo veel mogelijk kleinere gemeenten de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de regeling.”